Planstrategi

Planstrategi

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en prioritering av hvilke store planoppgaver kommunen skal jobbe med de neste fire årene.

Kommunal planstrategi for 2022-2023 ble vedtatt av kommunestyret 21.06.2022.

Kommunal planstrategi 2022 - 2023 (PDF, 967 kB)