Andre planer

Andre planer

Kommunen utarbeider og reviderer en rekke temaplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter.

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2021-2027 (PDF, 3 MB)

Plan for demensomsorg 2023-2027 (PDF, 579 kB)