Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Innsynsløsningen for utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Frosta kommune.

Politiske møter

Møtekalenderen viser en oversikt over når det er politiske møter.

Politisk møtekalender 2023. (PDF, 186 kB) Vedtatt 13.12.22 - endringer kan forekomme i løpet av året.

Politiske saksdokumenter

9. mai 2022 innført vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen.

Slik finner du møteinnkalling og møteprotokoll:

  • Klikk på den blå boksen nedenfor.
  • Velg utvalget du ønsker.
  • Klikk på møtedato i kalenderen.
  • Klikk på møtedatoen på nytt i den blå boksen.
  • Møteinnkalling og møteprotokoll finner du på høyre side.

Klikk her for innsyn i politiske saksdokumenter etter 11.05.22

Innsyn i eldre politiske saksdokumenter

Per dags dato har vi dessverre ingen innsynsløsning for politiske saksdokumenter før 11. mai 2022. Ønsker du innsyn i eldre politiske saksdokumenter, benytt vårt skjema for innsynskrav:

Be om innsyn i politiske saker før 11. mai 2022

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget - møtedokumenter (konsek.no)

Direktesending

Se direktesending og opptak av kommunestyremøter

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.