Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Innsynsløsningen for utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Frosta kommune.

Politiske møter

Møtekalenderen viser en oversikt over når det er politiske møter.

Politisk møtekalender 2022 (PDF) (PDF, 138 kB)  Vedtatt 14.12.21 - endringer kan forekomme i løpet av året.

Politiske saksdokumenter

9. mai 2022 innført vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen og har pr. d.d. ingen innsynsløsning for eldre politiske saksdokumenter.

Klikk her for innsyn i politiske saksdokumenter etter 11.05.22

Direktesending og opptak av politiske møter

Innsyn i eldre politiske saksdokumenter

Ønsker du  innsyn i eldre politiske saksdokumenter før 9. mai 2022, benytt vårt skjema for innsynskrav:

Be om innsyn

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.