Møter og saksdokumenter

Møter og saksdokumenter

Innsynsløsningen for utvalg inneholder en oversikt over alle saker og referatsaker som er politisk behandlet i Frosta kommune.

Politiske saksdokumenter etter 11.mai 2022

Se politiske saksdokumenter fra og med 11. mai 2022

Slik finner du møteinnkalling og møteprotokoll:

  • Klikk på den blå boksen ovenfor
  • Velg møtedato og møtet ( formannskap, kommunestyre, utvalg) du ønsker.
  • Møteinnkalling og møteprotokoll finner du på høyre side.

Politiske saksdokument i i perioden 1. juli 2006 - 10. mai 2022

Se politiske saksdokumenter i perioden 1. juli 2006 - 10. mai. 2022

Slik finner du møteinnkalling og møteprotokoll:

  • Klikk på den blå boksen ovenfor.
  • Velg utvalget du ønsker og evt. dato (fra-til).
  • Møteinnkalling og møteprotokoll finner du på høyre side.

 

Politiske saksdokument før 1. juli 2006

Politiske saksdokumenter før 1. juli 20016 finnes kun på papir.  Ønsker du innsyn i disse, benytt vårt skjema for innsynskrav:

Be om innsyn i politiske saker før 8. mai 2006

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget - møtedokumenter (konsek.no)

Direktesending

Se direktesending og opptak av kommunestyremøter

Møtene er åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte. Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.