Stemme på valgdagen

Stemme på valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september 2023.

I noen kommuner er det også mulig å stemme søndag 10. september. På valgdagen må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt folkeregisteret per 30. juni i år. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

I god tid før valget finner du adresser og åpningstider for valglokalene i din kommune på valglokaler.no.

Legitimasjon og valgkort

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) eller bankkort med bilde. Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. 

I år får du digitalt valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid dersom du har valgkortet tilgjengelig når du skal stemme. Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.