Stemme på institusjon

Stemme på institusjon

Kommunene er pålagt å avholde forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Hvem kan stemme på institusjoner og når foregår dette?

Forhåndsstemming på institusjoner avholdes slik at beboere på disse stedene skal få mulighet til å stemme dersom det er vanskelig å komme seg til ordinære lokaler for stemmegivning. Når forhåndsstemmingen avholdes på institusjon, har alle mulighet til å stemme. Det innebærer at både beboere, ansatte og pårørende kan avgi sin stemme.

Vi informerer om tidspunkt for forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner når forhåndsstemmeperioden nærmer seg.

Les mer om å stemme på institusjon på valg.no