Seksjonering

Seksjonering

Seksjonering

 

Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

 

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Hvem kan søke

Det er hjemmelshaver (eier) eller fester av eiendommen som kan søke om seksjonering og reseksjonering.

Dersom du signerer søknaden på vegne av hjemmelshaver, må du legge ved en fullmakt. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Seksjonering og reseksjonering

 

 

Se lovdata: Eierseksjonsloven