Sammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendom

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Det er eier av eiendommene som kan kreve sammenslåing.

Slik sender du krav om sammenslåing av eiendommer

Krav sendes inn på eget skjema.

Behandlingstid

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker.

Saksbehandling

Når kommunen har mottatt krav om sammenslåing, vil man kontrollere kravet opp mot følgende vilkår:

  • Samme eier på eiendommene som skal sammenslås.
  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysingen.