Oppmåling av eksisterende eiendom

Oppmåling av eksisterende eiendom

Klarlegging av eksisterende grense

 

Gjelder grenser som ikke tidligere er stedfestet.

Dersom det er tvil om eiendomsgrenser kan det rekriveres oppmålingsforretning, og da vil kommunen innkalle alle berørte parter til oppmålingsforretning.

Rekvisisjonsskjema

 

Påvisning av tidligere stedfestede grenser

 

Dersom grensemerker er tapt eller skadet slit at det er oppstått tvil kan kommunen påvise disse grensemerkene.

Rekvisisjonsskjema

 

Rekvisisjonsskjema sendes til postmottak@frosta.kommune.no