Adresser og stedsnavn

Adresser og stedsnavn

Det er Frosta kommune som tildeler adresse.

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til:

  • Boligformål
  • Fritidsformål
  • Næringsvirksomhet
  • Offentlig virksomhet

Kommunen tildeler adresse eller endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

  • Når man skal endre atkomstveger
  • Når man skal oppføre nye bygg
  • Når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gata eiendommen har atkomst fra. En eier kan i spesielle tilfeller henvende seg til kommunen hvis han/hun ønsker å endre adresse på eiendommen sin. Kommunen fastsetter skrivemåten på navnet.

Stedsnavn og bruksnavn

Når det gjelder stedsnavn og bruksnavn, kan du ta kontakt med Kartverket for å gjøre rettinger, få informasjon og se hvilke rettigheter du har for å klage eller endre på et stedsnavn. 

Klage på stedsnavn og bruksnavn og rettigheter som grunneiere har (kartverket.no)

Melde inn rettinger gjennom "Rett i kartet"

Sentralt stadnamnregister (SSR)

Generell informasjon om stedsnavn