Ferdigattest, brukstillatelse

Ferdigattest, brukstillatelse

Når tiltaket er ferdig skal det søkes om ferdigattest. 

Ferdigattest utstedes av kommunen etter søknad fra tiltakshaver/ ansvarlig søker etter at tiltaket er ferdig. Det er eget skjema for dette. Gjennomføringsplan som dokumenterer at tiltaket er ferdig må sendes inn sammen med anmodningen. 

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Midlertidig brukstillatelse benyttes når en del av tiltaket er klar for å tas i bruk, mens det gjenstår mindre vesentlige arbeider.

Skjema for søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Også tiltak som er unntatt søknadsplikt til ferdigmeldes til kommunen. Dette gjøres på eget skjema, og kart som viser plassering av tiltaket skal legges ved. 

Skjema for ferdigmelding

Gebyr for saksbehandling