Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Feiing og tilsyn i boliger

For feiing og tilsyn i boliger fastsetter kommunestyret et årlig gebyr.  Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Feiing og tilsyn i fritidsboliger er også etter behovsprøving.  Kommunestyret har fastsatt et eget gebyr som blir fakturert etter utført tjeneste.

Feiing - Priser pr. 01.01.2022

Feiing - Priser pr. 01.01.2022
Hva Gebyr ink. mva
Tilsyn/feiegebyr helårsbolig
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år 887
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år 478
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år 478
Videokontroll av pipe pr. time 682
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time 751
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time 409
Tilsyn/feiegebyr fritidsbolig
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år 1501
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år 819
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år 819
Videokontroll av pipe pr. time 682
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time 751
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time 409

 

Pyroteknisk vare - Priser pr. 01.01.2022

Pyroteknisk vare - Priser pr. 01.01.2022
Hva Gebyr
Behandling av søknad, tilsyn og kontroll 3800
Unødvendig automatisk brannalarm pr. alarm fra og med 3. unødvendige alarm 6800
Unødvendig automatisk brannalarm som er selvforskyldt p.g.a. service, ikke meldt o.l, gebyr fra 1. alarm 6800