Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Feiing og tilsyn i boliger

For feiing og tilsyn i boliger fastsetter kommunestyret et årlig gebyr.  Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Feiing og tilsyn i fritidsboliger er også etter behovsprøving.  Kommunestyret har fastsatt et eget gebyr som blir fakturert etter utført tjeneste.

Feiing - Priser pr. 01.01.2021
Feiing - Priser pr. 01.01.2021
Hva Gebyr
Tilsyn/feiegebyr helårsbolig
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år 860
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år 463
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år 463
Videokontroll av pipe pr. time 662
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time 728
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time 397
Tilsyn/feiegebyr fritidsbolig
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år 1456
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år 794
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år 794
Videokontroll av pipe pr. time 662
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time 728
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time 397

 

Pyroteknisk vare - Priser pr. 01.01.2021
Pyroteknisk vare - Priser pr. 01.01.2021
Hva Gebyr
Behandling av søknad, tilsyn og kontroll 3700
Unødvendig automatisk brannalarm pr. alarm fra og med 3. unødvendige alarm 6500
Unødvendig automatisk brannalarm som er selvforskyldt p.g.a. service, ikke meldt o.l, gebyr fra 1. alarm 6500