Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Feiing og tilsyn i boliger

For feiing og tilsyn i boliger fastsetter kommunestyret et årlig gebyr.  Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Feiing og tilsyn i fritidsboliger er også etter behovsprøving.  Kommunestyret har fastsatt et eget gebyr som blir fakturert etter utført tjeneste.

Feiing
Feiing
Hva Gebyr
Tilsyn/feiegebyr helårsbolig
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år 838
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år 451
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år 451
Videokontroll av pipe pr. time 644
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time 709
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time 387
Tilsyn/feiegebyr fritidsbolig
Ordinær feiing og tilsyn 1 pipeløp inkl. røykrør pr. år 1418
Piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl. tilhørende røyk/piperør - pris pr. røyk/piperør pr. år 773
Tilsyn gasspeiser og ildsteder med gass samt ikke lovpålagte oppgaver pr. år 773
Videokontroll av pipe pr. time 644
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder pr. time 709
Reisetid/klargjøring, ikke ordinære tilsyn/feiinger pr. time 387

 

Pyroteknisk vare - Priser pr. 01.01.2020
Pyroteknisk vare - Priser pr. 01.01.2020
Hva Gebyr
Behandling av søknad, tilsyn og kontroll 3500
Unødvendig automatisk brannalarm pr. alarm fra og med 3. unødvendige alarm 6000
Unødvendig automatisk brannalarm som er selvforskyldt p.g.a. service, ikke meldt o.l, gebyr fra 1. alarm 6000