Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Feieren utfører feiing og tilsyn områdevis og varsling vil skje i brevs form før oppsatt besøksdato. Frekvensen på feiing og tilsyn er uavhengig av hverandre og vil utføres etter en behovsprøving.  Dette betyr at intervallet på feiing vil være avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, sotmengde o.l. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.
 

Frosta kommune kjøper en del av sine branntjenester fra Innherred brann og redning

Informasjon fra Innherred brann og redning

Kontaktperson Frosta

Kontaktperson for feiing i Frosta kommune er
Joar Brenne

Tlf. 48 0 347 74

Kontaktperson Innherred brann og redning

Kontaktperson 
Marius Borgan

marius.borgan@ihbr.no
Tlf. 91 73 28 76