Beredskap

Beredskap

Frosta brann- og redningstjeneste har deltidsansatte i beredskapsstyrke som rykker ut ved melding om brann og ulykker. Beredskapsstyrken er utstyrt med elektronisk varsling som bæres 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Brann- og redningstjenesten har ikke faste vaktlag men det opprettes dreiende vaktlag ved behov, for eksempel i påske- og ferietid. Ved melding om hendelse går det ut fullalarm til hele beredskapsstyrken

Frosta kommune kjøper ledelsestjeneste av Innherred brann og redning

Innherred brann og redning

Kontakt

Avdelingsleder beredskap Innherred brann og redning

Morten Hustad

morten.hustad@ihbr.no

tlf. 95276772