Beredskap

Beredskap

Frosta brann- og redningstjeneste har deltidsansatte i beredskapsstyrke som rykker ut ved melding om brann og ulykker. Beredskapsstyrken er utstyrt med elektronisk varsling som bæres 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Brann- og redningstjenesten har ikke faste vaktlag men det opprettes dreiende vaktlag ved behov, for eksempel i påske- og ferietid. Ved melding om hendelse går det ut fullalarm til hele beredskapsstyrken

Frosta kommune kjøper ledelsestjeneste av Levanger kommune, brann og redning

Levanger kommune, brann og redning

Kontakt

Johan J. I. Eriksen

jri@levanger.kommune.no

tlf. 9510 97 43

Brannsjef Arne Sæter

Artikkelliste