Planprosessen fra A til Å

Planprosessen fra A til Å

Informasjon og gangen i planprosessen finnes på:

Reguleringsveileder

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endringer i eksisterende reguleringsplaner. Alle forslagene skal utarbeides av fagkyndige. 

Hvis det er mye som er uklart før du starter arbeidet med en reguleringsplan, kan det være aktuelt å ha et uformelt møte før du bestiller oppstartsmøtet. 

Du kan be om oppstartsmøte gjennom eget skjema:

Bestilling av oppstartsmøte - reguleringsplan

Du må logge inn med ID-porten for å komme til bestillingsløsningen. Det du fyller inn i bestillingen, blir lagret som utkast fram til du sender den inn.