Måker

Måker

Måker 

I sommerhalvåret er fiskemåke en naturlig del av samfunnet vårt. Fra den vender tilbake i april og etablerer seg med reir på hustak, på marken og andre steder, og helt fram til ungene er flygedyktige i juni – juli måned, kan den av mange oppfattes som en plage. Dette er gjerne når den stuper helt ned i håret, når den skriker av full hals med en lyd som forplanter seg helt inn i ryggmargen, eller når den driter sin etsende skitt på den nye bilen din.

Det er ikke åpnet for jakt på fiskemåke, og det er heller ikke tillatt å sanke og fjerne egg.

Hindre etablering av reir på hustaket

Miljødirektoratet har informasjonen om hva som kan gjøres hvis du opplever problemer med blant annet måker.

Veileder om vilt som gjør skade

For å hindre konflikter med folk, kan en før reirbygginga begynner, og senest i april, trekke tråder over taket, parallelt med maksimum 50 cm avstand, og med ca. 50 cm høyde over selve taket. Dette må altså gjøres før reirbygging og egglegging. Et alternativ kan være å spenne et nett over taket med høyde 50 cm. I så fall er det viktig å bruke et nett som ikke kan føre til at fugl setter seg fast.

Fjerning av reir både med og uten egg, samt flytting av måkeunger krever tillatelse fra Miljødirektoratet.