Fremmede arter

Fremmede arter

Fremmed arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen, og som har spredt seg dit med menneskelig hjelp. De kan for eksempel spres gjennom utsetting, dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser, rømming eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg.

Fremmede arter kan gjøre stor skade i området de sprer seg til.

Hvis du allerede har en eller flere av de 28 artene på lista ovenfor i hagen din, så kan du la den stå. Du kan imidlertid ikke flytte den, gi bort eller selge den videre.

Har du fremmede arter i hageavfallet? 

Hageavfall med fremmede arter må ikke kastes i naturen, men levere det som restavfall på gjenbrukstorget. OBS! Ikke som hageavfall!

Artikkelliste