Nydyrking

Nydyrking

Nydyrking anses som en av flere måter å nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på. Dersom du ønsker å dyrke opp nye arealer til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning før du starter arbeidet.

Regelverk og søknadsskjema