Investering og bruksutbygging

Investering og bruksutbygging

Hos Innovasjon Norge kan man søke om støtte i forbindelse med tradisjonelt landbruk, tilleggsnæring, lån, fornybar energi, kompetanseheving etc.

Se mer om Innovasjon Norge sine støtteordninger på deres hjemmeside.