Rusomsorg

Rusomsorg

Rusproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og i alle lag av befolkningen. Noen ganger er man klar over at man er rammet av dette selv, mens andre ganger kan man føle seg usikker. Hvis du tror du har, eller vet at du selv eller andre rundt deg opplever å ha utfordringer med rusmidler og/eller har psykiske helseutfordringer er det viktig for den det gjelder sin helse at det tas tak i problemene. Da kan det være fint å kontakte oss i psykisk helse- og rustjenesten.

VI TILBYR

 • Motivasjons- og støttesamtaler - på kontoret, på hjemmebesøk og/eller per telefon
 • Miljøterapi og miljøarbeid - hjemme, ute eller gjennom aktivitet
 • Råd og veiledning
 • Koordinering og praktisk bistand
 • Oppfølging over tid
 • Bistå til å sikre eventuelt nødvendig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging før, under og/eller etter behandling
 • Samarbeid med andre personer eller tjenester etter brukers ønske
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Tilbud om individuell plan
 • Forebyggende arbeid
 • Aktivitetstilbud til våre brukere
 •  

Hvor finner du oss?

På kommunehuset.

Tjenesten tildeles via Forvaltningskontoret.