Psykisk helse

Psykisk helse

Rus- og psykiatritjenesten

Innhold:

 • Psykisk helse
 • Rus
 • Vi tilbyr
 • Aktivitetstilbud/kurs
 • Selvmord og selvmordstanker
 • Pårørende etter selvmord
 • Hvordan få hjelp av oss
 • Selvhjelp

PSYKISK HELSE

Alle har vi en psykisk helse. Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi følger oss og hvordan vi tenker om oss selv. Den psykiske helsen kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan oppleves tunge. Hvis du kjenner at du har det vanskelig er det viktig å ta tak i utfordringene så tidlig som mulig. Her kan det i perioder være behov for ekstra støtte og hjelp gjennom et profesjonelt støtte- og hjelpeapparat i hverdagen. Da kan det være fint å kontakte oss i psykisk helse- og rustjenesten.

RUS

Rusproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og i alle lag av befolkningen. Noen ganger er man klar over at man er rammet av dette selv, mens andre ganger kan man føle seg usikker. Hvis du tror du har, eller vet at du selv eller andre rundt deg opplever å ha utfordringer med rusmidler og/eller har psykiske helseutfordringer er det viktig for den det gjelder sin helse at det tas tak i problemene. Da kan det være fint å kontakte oss i psykisk helse- og rustjenesten.

 

VI TILBYR

 • Motivasjons- og støttesamtaler - på kontoret, på hjemmebesøk og/eller per telefon
 • Miljøterapi og miljøarbeid - hjemme, ute eller gjennom aktivitet
 • Råd og veiledning
 • Koordinering og praktisk bistand
 • Oppfølging over tid
 • Bistå til å sikre eventuelt nødvendig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging før, under og/eller etter behandling
 • Samarbeid med andre personer eller tjenester etter brukers ønske
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Tilbud om individuell plan
 • Forebyggende arbeid
 • Aktivitetstilbud til våre brukere

AKTIVITETSTILBUD/KURS

LYSPUNKTET

Lyspunktet er et ukentlig aktivitetstilbud hvor målet er å skape et treffpunkt der man ønsker å bidra til mestringsopplevelser gjennom meningsfulle aktiviteter og fellesskap, samt fremme den psykiske og fysiske helsen. Her kan man møte andre i samme situasjon hvor man kan delta i felles sosiale aktiviteter, tilberede felles måltid, være fysisk aktiv eller ha noen å snakke med. Aktivitetene vil bli tilpasset etter brukerne som møter opp. Dette foregår TIRSDAGER på NTE-BYGGET kl. 11.00-14.00

Vi opplever alle ulike behov og utfordringer i hverdagen, både psykisk og fysisk. Meningsfulle sosiale møteplasser er svært viktig for å bygge nettverk, føle mestring og å forebygge utenforskap. Det er særlig sentralt for å skape tilhørighet. Tiltak som kan styrke opplevelser av sosial støtte, er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager.

Tror du dette kan være noe for deg?

For mer informasjon ta kontakt med Lise Pettersen Olsen, tlf. 45603689 eller e-post Lise Pettersen Olsen.

TANKEVIRUS

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine?

Tankevirus er et mestringskurs for deg med lette til moderate psykiske plager, men kurset passer for folk flest da det omhandler gjenkjennelige tanker og følelser som vi alle har i hverdagen. Kurset viser hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre, og hvordan negative tanker eller følelse kan behandles med "psykologiske vitaminer". Her kan man lære mer om psykisk helse og dele erfaringer med andre. Tankevirus foregår i gruppe sammen med andre. Vi holder kurs hvis det er stor nok interesse.

Kurset går over 3 samlinger, hver samling varer ca. 1 1/2 time

Kursledere: Lise Pettersen Olsen og Astrid Møller

Pris: 150,- kr.

Sted: Kommunehuset

Interessert?

Ta kontakt med frisklivskoordinator Astrid Møller, tlf. 40034354 eller e-post: Astrid Møller

SELVMORD OG SELVMORDSTANKER

Årsakene til at et menneske får tanker om eller forsøker å ta sitt eget liv er ofte sammensatte. Hos noen er selvmordstanker en langvarig og tilbakevendende utfordring, mens det hos andre kan være knyttet til en krise eller en depressiv episode.

Åpenhet om selvmord eller selvmordstanker kan være smertefullt. Likevel kan det være en lettelse å snakke om det med andre mennesker. Det finnes mange steder hvor man kan få hjelp og god behandling. Å samtale med noen kan bidra til å sortere tankene man sitter med og gjøre det lettere å håndtere situasjonen.

Når du opplever selvmordstanker er det viktig å vite at du ikke sitter alene med tankene og følelsene. Det finnes personer som kan hjelpe deg. Snakk med noen du stoler på og fortell hvordan du har det, eller ta kontakt med en helsetjeneste eller hjelpetelefon.

I Frosta kommune kan du ta kontakt med psykisk helse- og rustjenesten dersom du ønsker en samtale. Dette dersom du opplever å ha det vanskelig selv, eller dersom du er pårørende til medmenneske som har det vanskelig.

Psykisk helse- og rustjenesten kan kontaktes mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager på tlf. 99084091 eller e-post Lise Pettersen Olsen  , adr. Fånesvegen 1, 7633 Frosta

Vi benytter samme inngang og venterom som tannlegekontoret på kommunehuset.

Fastlegen har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid: Mandag og torsdag 08.00-15.00, fredag 08.00-12.00. Tlf. 74808860 eller 116117

Ved akutte, livstruende sykdommer/tilstander, eller hvis du blir stående i kø i legevaktstelefonen eller til fastlegen, og du selv, eller den du ringer for er akutt syk og du må ha hjelp eller veiledning med en gang, kontakt akutt nødhjelp:

 • Akutt nødhjelp: tlf. 113

Noen ganger kan det være enklere å snakke med noen du ikke kjenner fra før. Dersom ønskelig kan man kontakte blant andre Kirkens SOS eller Mental Helses hjelpetelefon:

 • Kirkens SOS: tlf. 22400040
 • Mental helses hjelpetelefon: Tlf. 116123 , åpningstider Mental Helse: 24 t./døgnet, 7 dager i uken.

PÅRØRENDE ETTER SELVMORD

Det å miste noen til selvmord er en vond og sorgfull opplevelse. Dersom du ønsker å snakke med noen som selv har stått i samme situasjon kan det være aktuelt å ringe LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Dette er ikke en krisetelefon. Ved øyeblikkelig behov for hjelp, kontakt et av numrene ovenfor.

De som betjener kontakttelefonen ved LEVE er etterlatte ved selvmord. De ønsker å bruke egen erfaring som støtte og nytte for andre som står i samme situasjon. Dette er frivillige og telefonene er derfor ikke døgnbetjent. De ringer tilbake så fort de har anledning dersom du legger igjen beskjed/SMS. De har taushetsplikt og det du deler vil ikke bli delt med noen andre.

Kontakttelefon: 911 23 404 eller e-post: LEVE Nord-Trøndelag 

I Frosta kommune kan du ta kontakt med psykisk helse- og rustjenesten dersom du ønsker en samtale. Dette dersom du opplever å ha det vanskelig selv, eller dersom du er pårørende til medmenneske som har det vanskelig.

Psykisk helse- og rustjenesten kan kontaktes mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager på tlf. 99084091 eller e-post: Lise Pettersen Olsen, adr. Fånesvegen 1, 7633 Frosta. Vi benytter samme inngang og venterom som tannlegekontoret på kommunehuset.

Fastlegen har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid: Mandag og torsdag 08.00-15.00, fredag 08.00-12.00. Tlf. 74808860 eller 116117

Ved akutte, livstruende sykdommer/tilstander, eller hvis du blir stående i kø i legevaktstelefonen eller til fastlegen, og du selv, eller den du ringer for er akutt syk og du må ha hjelp eller veiledning med en gang, kontakt akutt nødhjelp:

 • Akutt nødhjelp: tlf. 113

Noen ganger kan det være enklere å snakke med noen du ikke kjenner fra før. Dersom ønskelig kan man kontakte blant andre Kirkens SOS eller Mental Helses hjelpetelefon:

 • Kirkens SOS: tlf. 22400040
 • Mental helses hjelpetelefon: Tlf. 116123 , åpningstider Mental Helse: 24 t./døgnet, 7 dager i uken.

HVORDAN FÅ HJELP HOS OSS

Hos psykisk helse- og rustjenesten kan du, pårørende, lege, NAV, helsesykepleier eller andre ta kontakt. Du kan enten kontakte oss direkte eller gjennom servicekontoret for videre oppfølging.

Psykisk helse- og rustjenesten kan treffes på telefon på hverdager kl. 08.00-15.00:

Psykisk helse- og rustjenesten tlf. 99084091

Servicekontoret tlf. 74808800

 • Primær målgruppe i psykisk helse- og rustjenesten er voksne og unge voksne over 18 år
 • Vår tjeneste er et lavterskeltilbud
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt

SELVHJELP

Det finnes mange egne tiltak en kan gjøre når det kommer til det å ta vare på den psykiske helsa vår. Vi kommer derfor med noen tips til hva en kan forsøke nedenfor.

GODE LEVEVANER SOM ER BRA FOR DEN PSYKISKE HELSA

 1. Fysisk aktivitet: Ved å la minimum 30 minutter fysisk aktivitet bli en del av hverdagsrutinen kan man oppleve en positiv effekt på kropp og topp. Hvis du i tillegg kan legge den fysiske aktiviteten din utendørs er det ekstra fint. Bevegelse i dagslys med varierende inntrykk underveis gjør godt.
 2. Spis sunt og variert: En god måltidsrytme og et sunt og variert kosthold er viktig for helse og trivsel. Det bidrar til å øke konsentrasjonsevnen og det psykiske og fysiske immunforsvaret.
 3. Søvn: Prioritere å legge til rette for god søvn. Søvn er viktig for den psykiske og fysiske helsen vår.
 4. Vær forsiktig med alkohol: For de aller fleste er det ikke farlig å innta alkohol en gang iblant, men du bør ikke bruke alkohol eller andre rusmidler for å døyve ubehagelige følelser.
 5. Søk støtte hos andre: Husk at du ikke trenger å stå alene med dine følelser og tanker. Ofte kan det være til hjelp å snakke med noen i familien, en venn eller en bekjent.

Hvis du føler deg ensom kan du finne noen råd hos Helse Norge

HJELP TIL SELVHJELP

Det finnes mange selvhjelpsressurser på internett og i bokform. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale:

Selvhjelpsprogram på internett:

Selvhjelpsprogram for arbeidsledige og permitterte

Angst, depresjon og søvnproblematikk

Tips for økt hverdagsglede:

Filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt:

NOIA - en podcast om angst og depresjon

Hverdagsglede

Generelt om psykiske lidelser

Bøker

 • "Sjef i eget liv" - Ingvard Wilhelmsen
 • "Energityvene" - Torkil Berge og Elin Fjerstad
 • "Ikke vær så slem med deg selv" - Per Einar Binder
 • "Trange rom og åpne plasser" - Torkil Berge og Arne Repål
 • "Lykketyvene" - Torkil Berge og Arne Repål
 • "Hvordan gi litt med f*en - mindre tankekjør, mer hverdagsmestring" - Geir Wigtil og Karianne K. Christensen

Kilder

Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse 

HelseNorge

Tankevirus

 

Tjenesten tildeles via Forvaltningskontoret.