Pressekonferanse

Pressekonferanse

Invitasjon til pressekonferanse om overgrepssaken

Streamet pressekonferanse 25.01.2023

I forbindelse med overgrepssaken på Frosta, inviterer Frosta kommune media til pressekonferanse. 
Denne avholdes på kommunehuset i Frosta onsdag 25. januar 2023 kl. 10:00.

 På pressekonferansen vil Frosta kommune blant annet redegjøre for: 

  • Kommunens kjennskap til, og håndtering av overgrepssaken.
  • Kommunens tilbud til, og helsehjelp for alle utsatte eller berørte av saken.
  • Veien videre.

Følgende aktører vil delta:

Ordfører Frode Revhaug

Kommunedirektør Endre Skjervø 

Konstituert kommuneoverlege Linn Beate Skogholt

Daglig leder i NOK Trøndelag: Veronica Moan Myran

(NOK Trøndelag er et tverrfaglig hjelpetilbud for personer som er utsatte for seksuelle overgrep, og for deres pårørende.)

Pressekonferansen avholdes i kommunestyresalen.

Det vil bli gitt orienteringer fra alle aktører i plenum, før man åpner for at pressen kan stille spørsmål i plenum.
Etter at denne delen er over, vil det bli anledning til én til én-intervjuer med ordfører og kommunedirektør.
 

For å kunne legge best mulig til rette, og vite hvor mange og hvem som kommer, ber vi om at alle som ønsker å delta varsler om dette til postmottak@frosta.kommune.no  innen utgangen av tirsdag 24.januar.  Merk eposten med: Deltagelse i pressekonferanse. For å komme inn i kommunehuset må man være registrert på forhånd. Kommunestyresalen vil være åpen fra klokka 09:00.

Praktiske spørsmål knyttet til pressekonferansen sendes på epost til postmottak@frosta.kommune.no,. eller på telefon til mediekoordinator for pressekonferansen, Stig Tore Laugen: 916 00 217.

Vi ber om forståelse og respekt for at ingen av deltagerne på pressekonferansen vil være tilgjengelige for kommentarer eller gi ytterligere informasjon om saken, i forkant. 

Med vennlig hilsen

Endre Skjervø

Kommunedirektør

E-post: endre.skjervo@frosta.kommune.no

Mob: +47 477 86 947

 www.frosta.kommune.no   

Sentralbord: 748 08 800

 

signature_58503077