Helsehjelp

Helsehjelp

Er du utsatt, berørt eller pårørende i overgrepssaken, kan du nå velge mellom tre lavterskel samtaletilbud. Alle tilbudene er gratis, du trenger ingen henvisning og du kan få så mange samtaler du ønsker.

To ansatte fra Levanger kommune er på Kommunehuset på Frosta (NAV sine lokaler i 1. etg) tirsdager.  Du kan ringe eller sende en SMS til 940 15 402 (det gamle kontakttelefonnummeret) for å avtale tidspunkt. 


Du som er utsatt eller nærstående kan få lavterskel samtaler hos Nok.Trøndelag.  Åpningstid 08:00-15:30 alle hverdager, telefon 469 36 977.


Støttesenter for kriminalitetsutsatte har lavterskel samtaler både på telefonen, og fysisk på Frosta og Trondheim. Det er den utsatte som selv velger hvordan dette gjøres. Du kan ringe på telefonnummer 404 46 519.  De har åpent mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00