Fysioterapi

Fysioterapi

Hvem er vi:

 

Fysio- og ergoterapitjenesten

I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Fysio- og ergoterapitjenesten har lokaler på Frostatunet og består av en ergoterapeut og to fysioterapeuter. 

Kontaktinfo:
-    Fysioterapeut Astrid Gullesen Tlf: 991 68 001/74 80 89 05
-    Fysioterapeut Astrid Møller Tlf: 400 34 354/74 80 89 40
-    Ergoterapeut - Stillingen er p.t. vakant, kontakt fysioterapeutene på 99168001 ved spørsmål.

 

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
Kommunen har to privatpraktiserende fysioterapeuter som holder til på Level Sportssenter. 

Kontaktinfo:
-    Birgit Myhr. Jobber mandag og torsdag. Tlf: 909 67 478
-    Trond Arne B. Sandvik. Jobber tirsdag, onsdag og fredag. Tlf: 930 54 238

Fysio- og ergoterapitjenesten kan tilby:


•    Rehabilitering, habilitering og poliklinisk behandling av barn, voksne og eldre. 
•    Gruppetrening for voksne og eldre i basseng og sal
•    Oppfølgning i barnehage og skole
•    Informasjon, råd og veiledning.
•    Bistand av tekniske hjelpemidler


Gruppetilbud:


Eldretrim:
Hver onsdag fra kl. 10-11 er det trim for hjemmeboende eldre på Sanitetshuset. Etterpå er det kaffe for den som vil delta på det. Man trenger ikke henvisning fra lege for å delta på dette og det er et gratis tilbud. 

Bassengtrim:
Hver onsdag fra kl. 09-10 er det trening i basseng med fysioterapeut på Sanitetshuset. Man kan ta direkte kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten eller få henvisning fra lege. Man betaler en egenandel for å delta på bassenget og vi følger takstplakaten for fysioterapi. 

Hvem kan henvise:


Det er ikke lenger krav om henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølgning av Fysio- og ergoterapitjenesten. Du kan ta direkte kontakt selv, eller hvis du ønsker det kan pårørende, fastlege, sykehus og andre kommunale tjenesteytere henvise deg til oss dersom du samtykker til dette. 


Pris/egenandeler til fysioterapi


De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut. For 2022 er egenandelstaket på 2 921 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg. Er du under 16 år eller har godkjent yrkesskade har du fritak for egenandel.

Nyttige lenker:
Helsenorge/frikort
Hva er fysioterapi
Hva er ergoterapi