Frisklivssentral

Frisklivssentral

Frisklivssentralen på Frosta er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Tjenesten har som mål å bidra til motivasjon, mestring og inspirasjon for å komme i gang med en livsstilsendring. Man kan velge å delta på gruppetilbud eller få individuell oppfølgning. 

Ta kontakt med lege, NAV eller annet helsepersonell for henvisning til Frisklivssentralen. Du kan også ta direkte kontakt selv. 
 
Kontaktperson:
Astrid Møller, frisklivskoordinator
Tlf: 400 34 354
E-mail: astrid.moller@frosta.kommune.no