Testing

Testing

Fra 1. mai avvikles teststasjonen på Rinnleiret.

PCR-testing for Covid-19 vil etter dette kun foregå på medisinsk indikasjon etter vurdering av lege (fastlege, legevakt og sykehus) på lik linje med andre infeksjoner. Dette vil i all hovedsak bety at en kun testes med PCR dersom det er av betydning for medisinsk behandling.

Testingen vil i slike tilfeller fortsatt være gratis.

Trenger du å ta en PCR-test fordi du skal reise til land som krever dette i forkant av ankomst, kan du kontakte private aktører som tilbyr dette, f.eks. her

Du kan også kontakte legekontoret ved slike tilfeller. Testen vil på legekontoret kost kr. 500,-, i tillegg til kr. 465,- som faktureres fra laboratoriet, totalt kr. 965,- (ved testing på legekontoret må det påberegnes en svartid på ca. 24 timer)

Testrutiner vil bli revurdert i midten av mai, da det har kommet signaler om at det kan komme nye sentrale føringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Selvtester kan fremdeles hentes ut ved legekontoret.

Hurtigtest

Reiser til og fra utlandet

Informasjon om reiser til og fra utlandet (helsenorge.no)

Informasjonstelefonen

Finner du ikke det du leter etter, kan du ringe Helsenorge sin informasjonstelefon om korona på telefon 81555015, hverdager kl. 08.00 - 15.30.