Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.
Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Flere klinikker i fylket kan gi nødvendig akuttbehandling til alle typer pasienter, også de i karantene, med mistenkt eller bekreftet koronasmitte. 
 
 

Informasjon om tannlegevaktordningen i Frosta kommune: Tannlegevakt Stjørdal og nordover