Nasjonale råd og anbefalinger

Nasjonale råd og anbefalinger

Tirsdag 28.03.2023

 

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

 • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
 • Har man hatt covid 19, skal man vente minst 3 uker før man tar vaksine.

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene.

Fredag 05.01.2023

 

Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

 • De som har alvorlig immunsvikt.
 • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine dei siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
 • Alle som er over 80 år.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

Selvtest kan hentes på legekontoret.

Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
 • Du er over 80 år.
 • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

 

Retningslinjer ved alle infeksjonssykdommer, også korona. ( april 2022)

 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du trenger ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god. 
 • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit. 
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt. 
 • For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene. 
 • Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås.
 • Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk.
 • For personer i risikogrupper kan det gjelde egne råd.  Personer i risikogruppe må selv vurdere risiko for smitte opp imot behovet for kontakt med andre, og bestemme hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner, basert på egen risiko for alvorlig sykdomsforløp luftveisinfeksjoner (inkludert covid-19) og faktorer som smittepress i området, hvor bred kontaktflate kontaktene har hatt i dagene før, deres vaksinasjonsstatus og om de har nyoppståtte luftveissymptomer. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt. Man kan for eksempel ha noen faste personer som man omgås og dermed redusere risikoen for å bli smittet.
 • Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.
 • Personer med forkjølelse-/luftveissymptomer anbefales bruk av munnbind når de besøker eller pleier personer i risikogrupper.
 • For råd til gravide vises det til egen informasjon. De fleste gravide som smittes av koronaviruset får mild sykdom. Likevel viser norske og internasjonale data at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom øker risikoen ytterligere. Det gjelder også i første trimester.

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.

 

 • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.