Koronasertifikat

Koronasertifikat

Koronasertifikat er tilgjengelig på www.helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende får å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke www.helsenorge.no gjør det. 


Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo per telefon eller brev, for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten, det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikkedigitale-brukere


Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan få bistand til utskrift av koronasertifikat basert på test hos kommunen. 


For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test fra kommunen, forutsetter det at du først har tatt en hurtigtest eller PCR-test utført av helsepersonell ved kommunens teststasjon, eller testresultat fra legevakt. 


Fremgangsmåte for utskrift av koronasertifikat i Frosta kommune, etter avtale på følgende sted:
Frosta legekontor fra kl. 08.00 – 15.00
På kommunehuset etter avtale – ring 74 80 88 00.


Det er personlig fremmøte og husk å ta med legitimasjon.