For arrangør og virksomheter

For arrangør og virksomheter

Gjeldende fra og med lørdag 25. september kl. 16:00

I "En normal hverdag med økt beredskap" gjelder disse reglene og rådene:

  • Meterkravet avvikles
  • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves
  • Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner
  • Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19 (de som bryter dette risikerer bot)

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap (regjeringen.no)