Behov for helsepersonell

Behov for helsepersonell

Ved en langvarig pandemi vil det bli midlertidig behov for helsepersonell for å håndtere de ekstraordinære utfordringene i helse- og omsorgstjenesten. Vi er interessert i å komme i kontakt med deg som har mulighet til å arbeide ekstra i en midlertidig periode.

Registrer din interesse ved å fremme en kortfattet søknad med relevante CV-opplysninger, så tar vi kontakt med aktuelle søkere når behovet oppstår.

 

Registrer din interesse