Hjelpemidler

Hjelpemidler

Hjelpemiddellager.


Har du midlertidig behov for teknisk hjelpemidler kan du låne utstyr fra kommunens korttidslager. Lageret består av hjelpemidler til forflytning og daglig aktivitet. Dette kan f. eks være rullator, manuell rullestol, krykker, dusj- og toalettstol.

 
Man kan låne hjelpemidlene opp til 3 måneder. Når hjelpemiddelet ikke lenger er i bruk, må det leveres tilbake i rengjort tilstand da hjelpemiddelet er folketrygdens eller kommunens eiendom. Tjenesten er gratis.


Om du har en langvarig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan du søke om varig utlån av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen Trøndelag. Fysio- og ergoterapitjenesten kan være behjelpelig med å søke og vurdere ditt behov. 


Kommunen tilbyr også syns- og hørselskontakt. Tjenesten hjelper deg med nedsatt syn eller hørsel å finne gode løsninger eller hjelpemidler som hjelper deg å fungere i hverdagen.


Åpningstid: Mandag- fredag kl. 09.00-15.00


Kontaktinfo:

Frostatunet
-    Fysioterapeut, Astrid Gullesen Tlf: 991 68 001/ 74 80 89 05
-    Fysioterapeut Astrid Møller Tlf: 400 34 354/74 80 89 05
-    Syns/hørselskontakt, Dagrun Reinås