Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte være utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

Søk om helse og omsorgstjenester

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Omsorgsstønad, tidligere omsorgslønn, er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hvem kan få omsorgsstønad?


Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Det er forvaltningskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha omsorgsstønad eller annen pårørendestøtte.