Hjelpemidellager

Hjelpemidellager

Har du midlertidig behov for teknisk hjelpemidler kan du låne utstyr fra kommunens korttidslager. Lageret består av hjelpemidler til forflytning og daglig aktivitet. Dette kan f. eks være rullator, manuell rullestol, krykker, dusj- og toalettstol. 


Man kan låne hjelpemidlene opp til 3 måneder. Når hjelpemiddelet ikke lenger er i bruk, må det leveres tilbake da hjelpemiddelet er folketrygdens eller kommunens eiendom. Tjenesten er gratis. 


Om du har en langvarig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan du søke om varig utlån av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen Trøndelag. Fysio- og ergoterapitjenesten kan være behjelpelig med å søke og vurdere ditt behov. Fyll ut dette søknadsskjemaet og lever det til ekspedisjonen på Frostatunet.


Kommunen tilbyr også syns- og hørselskontakt. Tjenesten hjelper deg med nedsatt syn eller hørsel å finne gode løsninger eller hjelpemidler som hjelper deg å fungere i hverdagen.


Åpningstid: Mandag- fredag kl. 09.00-15.00


Kontaktinfo:
Frostatunet
-    Ergoterapeut, Lone Størset Veimo Tlf: 47451574/ 74908905
-    Fysioterapeut, Astrid Gullesen Tlf: 99168001/ 74908905
-    Fysioterapeut Astrid Møller Tlf: 40034354/74908905
-    Syns/hørselskontakt, Dagrun Reinås