Barnevern

Barnevern

Stjørdal kommune er vertskommune for Barnevernstjenesten i Frosta kommune.  Denne tjenesten er interkommunal for kommunene i Værnesregionen.

Klikk her, og du vil bli overført til Stjørdal kommune/Værnesregionen sine hjemmesider