Frosta skolefritidsordning

Frosta skolefritidsordning

Frosta skolefritidsordning er et tilbud til elever i 1.-4. trinn, og til elever med særskilte behov i 1.-7. trinn.

Frosta skolefritidsordningen (SFO) holder til i de samme lokalene som 1. trinn benytter seg av til daglig.

Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 07.00 og til skolestart, og etter skoleslutt til kl. 16.30.

Barna har med egen mat til frokost og lunsj, og får servert ettermiddagsmat og frukt. Melk får de tilbud om til alle måltider. Har barnet matallergi, så trenger vi en legeerklæring slik at vi kan kjøpe inn tilpasset mat.

Det kan søkes om plass for barnet i SFO. Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1.-4. trinn, og til elever med særskilte behov i 1.-7. trinn. Søknadene vil behandles fortløpende, men med et hovedopptak 1. juni.

Endre eller si opp

Endringer og oppsigelse av plass er det 1 måneds oppsigelse på, og gjelder fra den 1. i ny måned. Siste frist for oppsigelse i skoleåret er 31.03.

OBS: Søke, endre eller si opp plass må gjøres fra vigilo.no, ikke fra appen. Det fungerer aller best fra pc og med Chrome som nettleser.

Søke, endre eller si opp SFO-plass

 

Tilbud og priser

Kalenderåret 2023

Tilbud og priser
Plass Sats/kost Timer i skoleuka
2. - 4. trinn - Helplass 2696,-/230,- Inntil 23 timer i uka. Fri bruk i åpningstidene i høst, vinter og sommerferien
2. - 4. trinn - Halvplass 1799,-/141,- Inntil 13 timer i uka
2. - 4. trinn - Kvartplass 1365,-/98,- Inntil 6 timer i uka
1. - 4. trinn - Enkeltdag 338,- 9,5 timer
1. trinn - Halvplass, 12 timer gratis kjernetid 0,-/141,- Inntil 12 timer i uka
1. trinn - Helplass 1799,-/230,- Inntil 23 timer i uka. Fri bruk i åpningstidene i høst-, vinter- og sommerferien

Hvis det er behov for flere timer i uka enn hva det betales for, kan enkeltdager kjøpes etter avtale.

Redusert foreldrebetaling

Barna kan også ta buss hjem fra SFO onsdager kl. 14.35 og torsdag kl. 14.07.

Vi følger skolens planleggingsdager, og da har SFO stengt.

Planleggingsdag våren 2022: 22.06.2022

Planleggingsdager i skoleåret 2022-23:

15.08.2022, 16.08.2022, 17.08.22, 30.11.2022, 02.01.2023 og 23.06.2023.

Siste SFO-dag før jul er torsdag 22.12.2022.

SFO er feriestengt i skolens juleferie og påskeferie, samt uke 28, 29 og 30.

 

Ta gjerne kontakt med SFO på Vigilo, på tlf. 95 24 88 90 eller e-post til SFO-koordinator Marianne Finsvik Aatlo: marianne.finsvikaatlo@frosta.kommune.no

eller rektor Frode Nøst på tlf: 74 80 89 71 eller epost: frode.nost@frosta.kommune.no