Frosta skolefritidsordning

Frosta skolefritidsordning

Frosta skolefritidsordning er et tilbud til elever i 1.-4. trinn, og til elever med særskilte behov i 1.-7. trinn.

Frosta skolefritidsordningen (SFO) holder til i de samme lokalene som 1. trinn benytter seg av til daglig.

Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 07.00 og til skolestart, og etter skoleslutt til kl. 16.30.

Barna har med egen mat til frokost og lunsj, og får servert ettermiddagsmat.

Det kan søkes om plass for barnet i SFO. Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1.-4. trinn, og til elever med særskilte behov i 1.-7. trinn. Søknadene vil behandles fortløpende, men med et hovedopptak 1. juni.

Endre eller si opp

 

Endringer og oppsigelse av plass er det 1 måneds oppsigelse på, og gjelder fra den 1. i ny måned. 

Søke, endre eller si opp SFO-plass

 

Tilbud og priser

Skoleåret 2019/2020

Tilbud og priser
Plass Sats/kost Timer i skoleuka
Helplass 2331,- / 164,. Inntil 23 timer i uka. Fri bruk i åpningstidene i høst, vinter og sommerferien
Halvplass 1557,- / 101,- Inntil 13 timer i uka
Kvartplass 1181,- / 70 Inntil 6 timer i uka
Enkeltdag 292,- 9,5 timer

Hvis det er behov for flere timer i uka enn hva det betales for, kan enkeltdager kjøpes etter avtale.

Barna kan også ta buss hjem fra SFO onsdager kl. 14.35 og torsdag kl. 14.07.

Vi følger skolens planleggingsdager, og da har SFO stengt.

Planleggingsdager i skoleåret 2019-2020:

 

12.08.2019, 13.08.2019, 14.08.2019, 29.11.2019, 03.01.2020 og 22.06.2020

SFO er feriestengt i skolens juleferie og påskeferie, samt uke 29, 30 og 31.

 

Ta gjerne kontakt med SFO på tlf. 95 24 88 90 eller e-post: marianne.finsvikaatlo@frosta.kommune.no

eller rektor Andreas Trefjord, på tlf. 74 80 88 71