Frosta skolefritidsordning

Frosta skolefritidsordning

Frosta skolefritidsordning er et tilbud til elever i 1.-4. trinn, og til elever med særskilte behov i 1.-7. trinn.

Frosta skolefritidsordningen (SFO) holder til i de samme lokalene som 1. trinn benytter seg av til daglig.

Er vi på gult nivå er vi delt opp trinnvis, og tar i bruk klasserommene på rosafløya i tillegg.

Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 07.00 og til skolestart, og etter skoleslutt til kl. 16.30.

Barna har med egen mat til frokost og lunsj, og får servert ettermiddagsmat.

Det kan søkes om plass for barnet i SFO. Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1.-4. trinn, og til elever med særskilte behov i 1.-7. trinn. Søknadene vil behandles fortløpende, men med et hovedopptak 1. juni.

Endre eller si opp

Endringer og oppsigelse av plass er det 1 måneds oppsigelse på, og gjelder fra den 1. i ny måned. Siste frist for oppsigelse i skoleåret er 31.03.

OBS: Søke, endre eller si opp plass må gjøres fra vigilo.no, ikke fra appen. Det fungerer aller best fra pc og med Chrome som nettleser.

Søke, endre eller si opp SFO-plass

 

Tilbud og priser

Kalenderåret 2022

Tilbud og priser
Plass Sats/kost Timer i skoleuka
Helplass 2545,-/179,- Inntil 23 timer i uka. Fri bruk i åpningstidene i høst, vinter og sommerferien
Halvplass 1699,-/110,- Inntil 13 timer i uka
Kvartplass 1289,-/76,- Inntil 6 timer i uka
Enkeltdag 319,- 9,5 timer

Hvis det er behov for flere timer i uka enn hva det betales for, kan enkeltdager kjøpes etter avtale.

Redusert foreldrebetaling

Barna kan også ta buss hjem fra SFO onsdager kl. 14.35 og torsdag kl. 14.07.

Vi følger skolens planleggingsdager, og da har SFO stengt.

Planleggingsdager i skoleåret 2021-22:

12.08.2021, 13.08.2021, 16.08.2021, 01.12.2021, 03.01.2022 og 22.06.2022.

SFO er feriestengt i skolens juleferie og påskeferie, samt uke 28, 29 og 30.

 

Ta gjerne kontakt med SFO på Vigilo, på tlf. 95 24 88 90 eller e-post: marianne.finsvikaatlo@frosta.kommune.no

eller rektor Andreas Trefjord, på tlf. 74 80 88 71