Frosta voksenopplæring

Frosta voksenopplæring

Fagansvarlig Henny Veien - henny.veien@frosta.kommune.no

Tilbud ved Frosta voksenopplæring 2020-2021:

Grunnskole for voksne 30 timer i uka.

Kveldskurs i norsk tirsdager og torsdager kl. 17.30 - 20.00.

Rundskriv om grunnskoleopplæring for voksne

Statsborgerprøven

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

 

Priser for norskkurs og prøver:

  • Norskkurs for dem uten rett og plikt kr. 2500,- + materiell
  • Muntlig norskprøve kr. 500,-
  • Skriftlig norskprøve kr. 500,- (delprøve kr. 200,-)
  • Samfunnsfagprøve kr. 200,-