Frosta voksenopplæring

Frosta voksenopplæring

Fagansvarlig Henny Veien - henny.veien@frosta.kommune.no

Tilbud ved Frosta voksenopplæring 2021-2022:

Kveldskurs i norsk tirsdager kl. 17.30 - 20.00 og torsdager fra 18.00 - 20.30.

Det undervises også i grunnleggende norsk tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 08.30 - 14.00.

Rundskriv om grunnskoleopplæring for voksne

Statsborgerprøven

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

 

Priser for norskkurs og prøver:

  • Norskkurs for dem uten rett og plikt kr. 3000,- inkludert materiell
  • Muntlig norskprøve kr. 500,-
  • Skriftlig norskprøve kr. 500,- (delprøve kr. 200,-)
  • Samfunnsfagprøve kr. 200,-