Skoleskyss

Skoleskyss

Alle som har rett til gratis skyss grunnet avstand til skolen får busskort på skolen. Busskortet skal brukes i hele grunnskolen, så ta godt vare på det.

Har eleven mistet busskortet sitt kontakter foresatte skolen på 74808970 eller på epost - postmottak@frosta.kommune.no 

Vi bestiller da nytt. For 1. - 4.trinn er dette gratis, 5. - 10.trinn må betale kr 150,- i gebyr.

Farlig skolevei? Søk innen 25.02.23 om buss her

Kjøp billett?

Når går bussen?  Frosta skole har følgende ruter: 7425, 7426 og 7429

Info fra AtB (PDF, 335 kB)

Retningslinjer for skoleskyss

OBS: For å bedre trafikksikkerheten ønsker vi at man følger disse kjøremønstrene hvis elevene må kjøres til skolen.

Ved gammelbanken: 

 

Ved ungdomsskolen: