Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.

Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp i samarbeid med foreldrene. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter.

Aktuelle problemstillinger/ tema elever, foreldre/foresatte og lærere kan ta opp: 

 • trivsel
 • klassemiljø
 • når eleven ikke vil/gruer seg til å gå på skolen
 • mobbing
 • når eleven er svært urolig og ukonsentrert
 • når foreldrene føler at de ikke får god kontakt med barnet sitt
 • grensesetting
 • kroppen i vekst og utvikling
 • fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg osv
 • praktiske utfordringer og problem når foreldre ikke bor sammen
 • utfordringer hjemme, krangling, uenighet om oppdragelse og andre ting som påvirker barnet
 • nettvett og nettbruk
 • spørsmål vedr. syn, hørsel,
 • Veiledning til foreldre/foresatte
 • Vaksinering

Skolehelsetjenesten skal ikke drive behandling. Ved sykdom må fastlege kontaktes.