FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

På Frosta består FAU i 2023-2025 av følgende medlemmer:

 

Leder: Glenn Earl Eide

Nestleder: Mari Charlotte Hagerup

Sekretær: Gunnhild Valberg

Kasserer: Kirsti Brenne

Styremedlemmer:

1.trinn Joakim Mollan

2.trinn Kristin Arna

3.trinn Glenn Earl Eide

4.trinn Marthe Høknes

5.trinn Gunnhild Valberg

6.trinn May Iren Korsnes

7.trinn Mari Hagerup

8.trinn ukjent

9.trinn Liz Pettersen

10.trinn ukjent

Vedtekter FAU Frosta skole - vedtatt 05.06.23 (PDF, 242 kB)

Møtereferat FAU 28.11.23 (PDF, 482 kB)

Møtereferat FAU 24.10.23 (PDF, 423 kB)

Møtereferat FAU 26.09.23 (PDF, 63 kB)

Årshjul Frosta skole (PDF, 424 kB)

Møtereferat FAU 05.06.23 (PDF, 104 kB)

Møtereferat FAU 16.01.23 (PDF, 96 kB)

Møtereferat FAU 21.11.22 (PDF, 102 kB)

Møtereferat FAU 17.10.22 (PDF, 106 kB)

Info fra FAU (PDF, 67 kB)

Forslag til nye vedtekter - FAU (PDF, 70 kB)