Betalingssatser 01.01.2022

Betalingssatser 01.01.2022

Priser
Dager Kr Kostpris
5 dager 3315,- 350,-
4 dager 3086,- 280,-
3 dager 2316,- 210,-
2 dager 1544,- 140,-
1 dag 773,- 70,-

Kjøp av enkeltdag kr. 250,-

Det betales for elleve måneder, juli er betalingsfri måned.

  • Betalingsmåte: ca den 20. i hver mnd etter regning.
  • Hvis betaling for opphold uteblir etter purring, tapes plassen i det tidsrom som gjenstår av barnehageåret, det vil si frem til 1.august. 
  • Ved sammenhengende sykdom utover en mnd betales halv sats for den tid sykdommen varer. Sykdommen må legitimeres med legeattest. 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

  • Du betaler 30% for barn nr. 2
  • Du betaler 50% for barn nr. 3 eller flere

Hvem kan få redusert barnehagepris?

Ingen skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass.

Gratis kjernetid

Alle familier med lavere samlet inntekt enn kr. 566.100,- har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen.

Foreldrebetaling - udir.no