Betalingssatser 01.01.2024

Betalingssatser 01.01.2024

Priser pr. 01.01.2024
Dager Kr Kostpris
5 dager 3000,- 477,-
4 dager 2800,- 381,-
3 dager 2100,- 286,-
2 dager 1400,- 191,-
Enkeltdag inkl. kostpenger 318,-

Fra 01.08.24 vil prisen for en fullplass bli kr. 1.500,-.

Det betales for elleve måneder, juli er betalingsfri måned.

  • Betalingsmåte: ca den 20. i hver mnd etter regning.
  • Hvis betaling for opphold uteblir etter purring, tapes plassen i det tidsrom som gjenstår av barnehageåret, det vil si frem til 1.august. 
  • Ved sammenhengende sykdom utover en mnd betales halv sats for den tid sykdommen varer. Sykdommen må legitimeres med legeattest. 

Søskenrabatt

Hvis du har flere barn i barnehage får du automatisk søskenrabatt. 

  • Reduksjon 30% for barn nr. 2
  • Reduksjon 100% for barn nr. 3 eller flere

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen har du rett på en redusert pris.

  • Før barnehagestart: Du må søke innen 15. juni om du vil ha redusert foreldrebetaling fra barnehagestart 1. august.
  • Etter barnehagestart: Du må søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i neste måned

Slik søker du:

Logg inn i foreldreportalen i Vigilo. Her finner du veiledning om hvordan du søker 

Vi henter opplysninger om din inntekt direkte fra Skatteetaten, og da er det tallene fra skattemeldingen vi bruker.

Dersom det er større endringer i inntekt etter skattemeldingen må dette dokumenteres (lønn, stønader, trygd o.a.)

Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Grunnlaget for vedtaket er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar.
Du må betale full pris inntil søknaden er behandlet, og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling. 


Varighet 


Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.
Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn av for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall. Du plikter også å gi beskjed hvis det er endringer som gjør at inntekten går opp, for eksempel arbeidsforhold eller ny samboer.
 

Gratis kjernetid

Alle familier med lavere samlet inntekt enn kr. 615 590,- har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen.

Foreldrebetaling - udir.no

 

Bosatt på Frosta med barnehageplass i annen kommune?

Det er kommunen hvor du har folkeregistrert adresse som behandler søknader om redusert foreldrebetaling også i de tilfeller der barnet går i barnehage i annen kommune. Er dette tilfelle for deg sender du en epost til Frosta kommune - postmottak@frosta.kommune.no

Du vil da bli kontaktet.