Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Du må logge inn i foresattportalen(Vigilo) for å endre eller si opp plassen.
- Logg inn OAS

Når må du si opp?

  • Når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • Hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage
  • Hvis du skal flytte barnet fra kommunal barnehage og over til privat barnehage.

Når barnet begynner på skolen, blir barnehageplassen automatisk sagt opp. 

Dersom man sier opp plassen i barnehage, vil man ikke automatisk ha fortrinnsrett til nytt opptak. 

Oppsigelsestid

Tilbudet kan sies opp med minimum 1 måneds varsel (den 15. i hver mnd/ siste dato i hver mnd), og gjelder fra den 16. / den første i påfølgende i måned. 

Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1.mai og ut barnehageåret med mindre noen kan fylle den ledige plassen. 

Siste frist for oppsigelse av barnehageplass inneværende barnehageår er 31.mars. Det skal betales for plassen i oppsigelsestida.