Fridager barnehageåret 2021-2022

Fridager barnehageåret 2021-2022

Barnehagene har åpent alle virkedager unntatt lørdag. Nytt barnehageår starter mandag i den første hele uka i august. Barnehagen holdes stengt i tre uker frem til da. 

Personalet har avsatt tid til felles kompetanseheving og planlegging tilsvarende 5 dager. Disse dagene holder barnehagen stengt. 

Barnehagene holdes stengt julaften og nyttårsaften. I utgangspunktet holdes det stengt i mellomjula og mandag, tirsdag og onsdag før påske. 
Dersom det er familier som har et reelt behov- tar disse initiativ til kontakt med barnehagens styrer senest tre uker før jul/påske. Et barnehagetilbud kan da bli gitt samlet i en barnehage. 
Dersom det er meldt behov for barnehage onsdag før påske, stenges barnehagene kl 12.00

Planleggingsdager barnehageåret 21/22
16.august
18.november
03.januar
27.mai
22.juni