Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. 

Slik går du frem

En henvisning om spesialpedagogisk hjelp fylles ut i samarbeid med barnehagen og foresatte. Barnehagen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også selv ta kontakt med PPT.

PPT gjør en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, og gir deretter råd og hva slags tilbud som bør gies. 

All spesialpedagogisk hjelp er gratis. 

Logoped

Logopedene gir hjelp til barn som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme

  • Veilede foreldre eller personalet i barnehagen
  • Gi barnet direkte trening i bakgrunn av logopedisk utredning. 
  • Kartlegge for en eventuell videre henvisning.

Foreldre eller barnehage kan henvise barnet til logoped. Foresatte må samtykke i henvisningen. 

Tjenesten er gratis.