Politikontakt

Politikontakt

Tommy Bratås er politioverbetjent og politikontakt for Meråker & Frosta kommune. Han vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Meråker/Frosta en til to ganger i uken. Han kan nås på telefon 73899090 for å bli satt over, eller e-post: tommy.bratas@politiet.no
 
Han kan gi råd og veiledning. Ring 112 ved akutte tilfelle, evt politiets operasjonssentral på 02800. 
 
Trøndelag politidistrikt 73899090