Veterankontakt

Veterankontakt

Frosta kommune har utpekt en veterankontakt. Dette er Bente Indergård. Hun har erfaring fra internasjonale operasjoner og er til daglig ansatt som kontor- og personalsjef i Frosta kommune.

Veterankontakten kan kontaktes av veteraner og deres familie for å få informasjon om tilbud og oppfølging i egen kommune.

Ta kontakt med Bente Indergård på epost postmottak@frosta.kommune.no eller på telefon: 74808800