Interne skjema

Interne skjema

Her finner du skjema til internt bruk i kommunen:

Overføring av ferie

Akseptskjema ansettelse

Søknad om permisjon

Fastsetting av lønnsansiennitet

Foreldrepermisjon - varsel om avvikling

Adgangs -og ID-kort - Bestilling

Melde sak til Arbeidsmiljøutvalget (AMU)