Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske systemet.

Kommunedirektør 

 Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Endre Skjervø

Mobil: 477 86 947

Administrasjon

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Ståle Opsal

Mobil: 974 02 970

 • Økonomiplan - Budsjett
 • Personal
 • Kommuneregnskap
 • Post/arkiv
 • Politisk sekretariat
 • Lønn
 • Folkehelsearbeid
 • Renhold
 • Integreringstjenesten

 

Barnehage

Konstituert enhetsleder

Svanhild Opheim Strømskag

Mobil: 979 61 007

 • Barnehager

Helse og Omsorg

 

 

Bilde kommer

 

 

 

 

Hanne Svean Halberg

Mobil: 98695907

 • Institusjon
 • Hjemmetjeneste
 • Vernet bolig
 • Aktivitetssenter
 • Lege
 • Fysioterapi
 • Helsestasjon
 • Psykiatri
 • Miljøterapi
 • Forvaltningskontor

Skole

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Andreas Trefjord

Mobil: 932 03 910

 • Grunnskole
 • SFO
 • Voksenopplæring
 • Praksisskole
 • Bibliotek
 • Ungdomsklubb
 • Kulturskole

Teknisk område og Landbruk

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Halfdan Jonsson

Mobil: 977 87 556

 • Kommunale bygg
 • Vei
 • Avløp
 • Miljø
 • Landbruk
 • Bygge og plansaker
 • Kart og oppmåling
 • Brann
 • Feiing
 • Bygdeutvikling og næring