Fakta om kommunen

Fakta om kommunen

Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommunen i øst. Kommunen er kjent for Norges eldste lagting, som  hadde sitt sete her like ved middelalderkirken Logtun.


Kommunen har et flateinnhold på 75 km2 fordelt på 23 km2 jordbruk og 31 km2 skog. 
Frosta er kjent for sitt gode klima og frodige jord og er derfor blitt omtalt som Trondheims kjøkkenhage. Innbyggertallet i kommunen er i overkant av 2.600 personer.

 

Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Værnes lufthavn. Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen. Kommunen er derfor lett tilgjengelig både med båt og bil. Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde. Det er omfattende fritidsbebyggelse både i form av hytter og campingvogner med spikertelt. I sommersesongen har kommunen en fordobling av beboere.