Borgelig vigsel

Borgelig vigsel

Informasjon om borgerlig vigsel i Frosta kommune

Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene.

Frist for å melde inn ønske om vigsel er 30 dager før vigselen skal finne sted.