Borgelig vigsel

Borgelig vigsel

Informasjon om borgerlig vigsel i Frosta kommune

Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene

Borgerlig vigsel