Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Dette er generell informasjon fra Sivilforsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som det alltid er nyttig at befolkningen kjenner til.

På Sivilforsvarets sider finner du spørsmål og svar om tilfluktsrom.

Se offentlige tilfluktsrom i kart på nettsiden til dsb.no